Biopat - Tove Madsen Lund

 

 

Når skal du bruke bioterapi?

 

I den menneskelige organismen foregår det uopphørlig tusenvis av biokjemiske prosesser som reguleres og integreres i en koordinert helhet av nerve- hormon- og immunsystemet.

 

Saltkonsentrasjon, væskebalanse, temperatur, konsentrasjon av oksygen, næringsstoffer, avfallsstoffer osv. reguleres konstant og holdes innenfor snevre grenser. Derved opprettholdes et noenlunde stabilt indre miljø på tross av omskiftelige ytre omstendigheter.

 

Den indre balanse kalles homøostase og er en forutsetning for sunnhet.
Faktorer som bidrar til at homøostasen forstyrres, kalles antihomeostatiske faktorer. Dette kan f.eks. våre:

 

  • psykososialt stress
  • konstitusjonelle faktorer som nedarvede gener
  • morens tilstand under graviditeten og medfødte forgiftninger
  • kjemiske faktorer som mangel på vitaminer, mineraler, umettede fettsyrer, proteiner enzymer mm.
  • belastning av skadelige tilsetningsstoffer i mat, miljøgifter, stimulanser
  • fysiske faktorer som manglende mosjon, sol, frisk luft og søvn
  • skadelig stråling fra vannårer og el-installasjon etc.


Utsatt for de antihomeostatiske faktorers forstyrrende innflytelse, prøver kroppen å tilpasse seg situasjonen og regulere seg tilbake til likevektstilstand. Denne tilstand kalles adapsjon, og utløser alltid en serie fysiologiske reaksjoner som kalles "stress-syndromet".

 

Avhengig av belastningens styrke og varighet kan stress-syndromet våre alvorlig eller overfladisk, langvarig eller kortvarig. Stress-syndromet er den felles faktor som er aktivt involvert i et hvert sykdomsforløp, uansett årsakene og sykdommens art, uansett om den er fysisk eller psykisk. Dette utnyttes i biopatens grunnprogrammer, som avlaster organismen, og gir energi til å begynne på en regenerasjon.

 

 

 

 

 

 

Behandlingstilbud

 

Bestill en kontakttime

Ta kontakt med meg for en uforbindtlig time hvor vi snakker sammen og analyserer hvordan du på best mulig møte kan finne din balanse i både kropp og sinn.