Biopat - Tove Madsen Lund

 

 

Biopatiens historikk

 

Biopati kommer av det greske ordet Bios = liv og Patos = følelse, lidelse, sykdom. Biopati er en naturmedisinsk, helhetlig analyse- og terapiform som kombinerer amerikansk biologisk medisin, tysk immun- og symbioseterapi og skandinavisk naturmedisin, som jo har sterke innslag fra Østen.

 

Det biopatiske system ble grunnlagt i 1980 av den danske behandler og forfatter Kurt Nielsen. Den første biopatskolen ble etablert i København i 1981. Samme år ble biopattittelen innregistrert og varemerke beskyttet. Biopatien har siden spredt seg til de øvrige skandinaviske land, Spania og England.


Biopati defineres av dens grunnlegger, Kurt Nielsen; "Menneskets allmenntilstand sees i biopatien som en naturlig konsekvens av dets samspill med miljøet, forholdet til andre mennesker og livet rundt seg, til seg selv og til selve tilværelsen".

 

Det vi normalt kaller sykdom, er et biprodukt av en mer omfattende degenerasjonsprosess, og denne degenerasjonen er en naturlig konsekvens av vår samlede livssituasjon. Virkelig helbredelse krever derfor en regenerasjon (gjenoppbygging) av organismen som helhet. Helbredelse krever reelle forandringer i et menneskes liv, psykisk så vel som ernæringsmessig og fysisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlingstilbud

 

Bestill en kontakttime

Ta kontakt med meg for en uforbindtlig time hvor vi snakker sammen og analyserer hvordan du på best mulig møte kan finne din balanse i både kropp og sinn.